Jonosfera opóźnia sygnał

Jak pewnie pamiętamy ze szkolnych zajęć z geografii, atmosfera Ziemi składa się z kilku warstw. Najwyżej z nich jest położona jonosfera. Można tam odnotować wysoki stopień promieniowania ultrafioletowego, słonecznego oraz kosmicznego. Pod ich wpływem cząsteczki gazów unoszących się w atmosferze ulegają