Kosmos jest niezwykle złożoną przestrzenią, a nasza wiedza na jego temat jest w gruncie rzeczy bardzo wąska. Typową cechą kosmosu jest to, że dochodzi w nim do masy wyładowań energetycznych, które mogą wpłynąć na działanie różnych urządzeń. Czasami wyładowania słoneczne docierają aż do Ziemi i mogą zakłócić pracę sprzętu, którego na co dzień używamy – radia, telewizji czy telefonii komórkowej. Co dopiero, gdy narażony na te zakłócenia sprzęt krąży po ziemskiej orbicie, a więc znajduje się w kosmosie. Dotyczy to 24 satelitów stanowiących najważniejszy element systemu GPS. Mogą one w takich sytuacjach generować rozmaite błędy.

 

Pierwszą z przyczyn złej pracy nawigacji może być niewłaściwe określenie położenia odbiornika na Ziemi. Ma to miejsce wówczas, gdy satelita prześle mylne informacje o parametrach orbity, a więc odległość pomiędzy nią a nawigacją zostanie błędnie przedstawiona. Przy pechu kierowca lub pieszy korzystający z GPS-a może podjąć złą decyzję – nie z własnej winy. Kolejny czynnik to opór atmosfery, który może zniekształcać sygnał, osłabiać go i utrudniać nawiązanie połączenia z odbiornikami. Również grawitacja – nie tylko ziemska – może być źródłem problemów w działaniu GPS.

 

Pole grawitacyjne naszej planety oraz innych ciał niebieskich (zwłaszcza Słońca i Księżyca) nie jest obojętne na dane emitowane przez satelity. Na pograniczu atmosfery Ziemi oraz właściwego kosmosu dochodzi również do licznych wyładowań elektromagnetycznych.

 

 

 

http://www.naviexpert.pl/nawigacja-android.html http://traffic.naviexpert.pl/