Kapryśne satelity

Tak złożony system jak GPS przynosi nam ogromne korzyści i bywa nieodzowny szczególnie przy dalekich podróżach. Dowiedzieliśmy się już o kilku istotnych czynnikach, które powinny nas jednak uczulić na to, że nie należy nawigacji obdarzać nieograniczonym zaufaniem. Bywa tak, że słabym punktem systemu